I-SASEC
I-SASEC
I-SASEC
I-SASEC

Saygıdeğer Bilim İnsanları

12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye-Denizli’de, Denizli Pamukkale Üniversitesi ile Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği’nin işbirliği ve Mersin Üniversitesi ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ile ikincisini düzenleyeceğimiz “II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda (International Symposium of Academic Studies on Education and Culture) (I-SASEC 2019)” da siz değerli bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremizin amacı, akademik çalışmaların paylaşımı ve gerek Türkiye gerekse dünya çapında eğitimde ve kültürde yapılan çalışmaların bilimsel bir ortamda değerlendirilmesini sağlamaktır. Disiplinlerarası bir bakış açısı ile düzenleyeceğimiz sempozyumda yurt içi ve yurt dışından en üst düzeyde katılım sağlayarak, bilgi paylaşımını artırmayı hedeflemektedir. Ana tema olarak eğitim ve kültür çerçevesindeki konuların ağırlıklı olarak belirleneceği sempozyum için düzenleme ve editör kurlunun onayı ile katılımcıların bildirileri kabul edilecektir. Bildiriler web sitemizdeki panel aracılığıyla yüklenecektir. Uluslararası nitelikte sergilerin de düzenleneceği sempozyumda bilimsel ve sosyal etkinliklerin yanında sözlü, poster, video sunumlara da yer verilecektir. Sempozyumda sunumlar bildirinin gönderildiği dilde Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. Sunulan çalışmalar Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanacaktır.
Tam metni gönderilen çalışmalar ise Kongre Bildiri Tam Metin Kitapçığında (ISBN Numaralı) bildiri olarak, çeşitli indekslerde taranan dergilerde araştırma makalesi olarak veya kongre sonrasında yayımlanacak olan editörlü kitapta kitap bölümü olarak yayımlanabilecektir. Sergiler ve poster sunumlar editörlü katalog şeklinde basılacaktır. Video sunumlar için sempozyum web adresimizde bir sene süresince açık erişimde yayınlanacaktır. Siz değerli katılımcıları, eğitimde ve kültürde gerçekleştirilen güncel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak ve literatüre katkı sunmak adına 12-14 Eylül 2019 tarihlerinde Denizli’de II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na beklediğimizi ifade eder, saygılarımızı sunarız.
Yürütme Kurulu

Haberler