Konu Başlıkları

I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural) (I-SASEC) akademik bağlamda Eğitim ve Kültür temaları çerçevesinde disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılan çalışmaların paylaşımını en üst seviyede değerlendirmeyi amaçladığından, Eğitim Bilimleri alanları, Sosyal Bilimler disiplinleri, Sağlık Bilimleri, Matematik ve Fen Bilimleri ve Spor Bilimleri alanlarına ait çalışmalarının ortak bir paydada değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda sempozyum düzenleme kurulu ve bilim kurulunun uygun gördüğü yukarıda belirtilen alanlarda yapılan çalışmalara ait sunumlar yer alacaktır.