Kongre Kayt bilgileri

  • Türkçe ve İngilizce özet en az 250, en fazla 500 kelime olmalıdır.

  • Yazar unvan ve üniversite bilgileri özet bölümünde Türkçe, Abstract bölümünde ise İngilizce yazılmalıdır.

  • Çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir.

  • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir (Özel isimler hariç ilk harf büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır).

  • Bir kişi en fazla 2 bildiride yazar olarak yer alabilir.

  • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.

  • Belirtilen niteliklerde yazılan özetler Word ortamında da sisteme yüklenmelidir.


ÖNEMLİ NOTLAR : Lütfen Tam metin dosyalarını hazırlarken taslak dosyadaki kurallara uygun olarak hazırlayınız. Gönderilen Tam metinlerin hakem onay sürecinden geçeceğini belirtmek isteriz.