YAYIN OLANAKLARIII. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda sunulan bildiri özetleri Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanacaktır.
Etkinlik sonrasında gönderilen tam metin çalışmalar; yazarların tercihleri ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Tam Kongre Bildiri Tam Metin Kitapçığında (ISBN Numaralı) bildiri olarak,
Çeşitli indekslerde taranan dergilerde araştırma makalesi olarak veya
Etkinlik sonrasında yayımlanacak olan editörlü kitapta kitap bölümü olarak yayımlanabilecektir.
Sergiler ve poster sunumlar editörlü katalog şeklinde basılacaktır.
Video sunumlar için sempozyum web adresimizde bir sene süresince açık erişimde yayınlanacaktır.